Frågor och Svar

Här hittar du vanliga frågor som ställs till oss dagligen.Ja, det krävs remiss.
Om du varit hos oss tidigare och söker för samma besvär behövs det ingen ny remiss.
Ja.
Du kan be din läkare att ställa remissen till oss. Vårt mål är att erbjuda korta väntetider, vilket uppskattas av både patient och remittent.
Ja.
Vi är en privat vårdgivare och har ett avtal med Region Stockholm inom Vårdval Hud.
Du betalar vanlig avgift för ett läkarbesök hos oss på specialistmottagning.
Ett Nybesök med remiss kostar 250 kr och ett Återbesök kostar 250 kr.
Frikort gäller. Besöken är kostnadsfria för patienter under 18- och över 85 år.
Återbud ska lämnas senast 24 timmar före besöket.
Ej avbokat- eller uteblivet besök debiteras enligt praxis med 400 kronor. Denna regel gäller även ungdomar och patienter med frikort. Du kan avboka din tid via telefon 08-402 09 20 eller 1177 Vårdguiden's hemsida.
Nej.
Vi tar bara bort de födelsemärken som är misstänkt för att vara hudcancer. Inga "kosmetiska" operationer genomförs.