Frågor och Svar

Här hittar du vanliga frågor som ställs till oss dagligen.Ja, det krävs remiss.
Om du varit hos oss tidigare och söker för samma besvär behövs det ingen ny remiss.
Ja.
Du kan be din läkare att ställa remissen till oss. Vi har korta väntetider vilket uppskattas av både patient och remittent.
Ja.
Vi är en privat vårdgivare och har ett avtal med Stockholms Läns Landsting inom Vårdval Hud.
Du betalar vanlig avgift för ett läkarbesök hos oss på specialistmottagning.
Ett Nybesök med remiss kostar 150 kr och ett Återbesök kostar 350 kr.
Frikort gäller. Besöken är kostnadsfria för patienter under 18- och över 85 år.
Återbud ska lämnas senast 24 timmar före besöket.
Ej avbokat- eller uteblivet besök debiteras enligt praxis med 350 kronor. Denna regel gäller även ungdomar och patienter med frikort.
Nej.
Vi tar bara bort de födelsemärken som är misstänkt för att vara hudcancer. Inga "kosmetiska" operationer genomförs.