Egenkontroll av leverfläckar


Bakgrund

Hudcancer är den cancertyp som ökar mest i Sverige. De vanligaste tumörerna är skivepitelcancer och malignt melanom. Skivepitelcancer kan se ut på många olika sätt, en vanlig variant är ett hudsår som ej läker och som blöder av och till. Malignt melanom liknar ofta en vanlig leverfläck. De flesta maligna melanom upptäcks av patienten själv eller anhörig (om förändringen sitter på ryggen). Vid tidig upptäckt av tumören, kan den oftast opereras bort i sin helhet och då är prognosen mycket god.


Det finns två typer av malignt melanom

1) En långsamt växande som utgår från ett befintligt födelsemärke som börjar växa och ändrar utseende.

2) En snabbväxande variant som debuterar som en helt ny förändring i huden, ofta en fast knottra som blir större inom 1-2 månader.


Vad är viktigast för att upptäcka ett malignt melanom?

1) Att man noterar om ett födelsemärke förändras.

2) Att man upptäcker helt nya snabbväxande hudförändringar.


Vad innebär förändring?

Förändring innebär att leverfläcken ökar i storlek och förändrar sitt utseende avseende färg och form. Det kan också vara en nytillkommen stickande och kliande känsla i hudförändringen. Spontanblödning kan också förekomma (då utan att man rivit).


Vad innebär snabbväxande hudförändring?

Det innebär att hudförändringen tillväxer så att den inom 1-2 månader blir tydligt större. Ofta är förändringen mörk, men kan även ha andra färger.


Egenkontroll

Utrustning: Linjal + mobiltelefon med kamera

1) Fotografera bröst/rygg och armar/ben, datera och spara. Gör om fotograferingen var 3:e månad. Om du noterar förändring eller nya hudförändringar – boka tid för läkarbedömning.
Om du är tveksam, om förändring föreligger – se punkt 2.

2) Om läkaren ringat in förändring(ar) som ska kontrolleras noggrannare, skall det mätas med linjal och med fotografering. Mätningen görs var 3:e månad i 1 år. Om den tillväxer eller förändrar utseende – boka tid för läkarbedömning.

Om du är tveksam om ett födelsemärke har förändrats – boka då tid för läkarbedömning.


Frågor och svar

Är det ett malignt melanom om du noterar att ett födelsemärke förändras eller om en helt ny knottra upptäcks?
Nej, oftast är det godartat. Dock bör alltid en hudläkare konsulteras för bedömning.

Kan man få malignt melanom på andra områden än bål/armar/ben?
Ja, på händer/fötter, rumpa/underliv, ansikte/hårbotten. Det går att fotografera förändringar även på dessa ställen. Är förändringen nytillkommen, boka då tid för läkarbedömning.