Patientinformation

Här finner du exempel på hur vi utreder och behandlar vissa vanliga hudsjukdomar, t.ex. Acne.

Akne


Egenkontroll av leverfläckar
Innehållet på denna sida utökas allteftersom.