Greatrate

 

94%

Nöjda patienter

20 198

Antal patienter

 

2017

Nöjda patienter
91%
Antal patienter
789

2018

Nöjda patienter
94%
Antal patienter
5 691

2019

Nöjda patienter
94%
Antal patienter
4 595

2020

Nöjda patienter
96%
Antal patienter
3 061

2021

Nöjda patienter
95%
Antal patienter
6 062

 
I oktober 2016 införde kliniken dagliga mätningar av patientnöjdhet med Great Rate(GR) på Warfvinges väg 35B.

GR är ett verktyg för våra patienter att direkt återkoppla sin egen patientupplevelse av sitt besök till kliniken. GR är webbaserat och svarstavlorna är placerade vid utgången från lokalerna.

I samband med att patienten lämnar våra lokaler efter sitt besök, kan de besvara frågan:

”Hur nöjd är du med ditt besök”?
Det finns fyra svarsalternativ; två huvudsakligen grönfärgade fält med glada ansikten och två huvudsakligen röda fält med ledsna ansikten. Det finns inget neutralt alternativ utan patienten måste välja antingen grön eller röd sida.

Direkt efter knapptryckningen kommer nästa fråga upp:
”Tack; Gå vidare, det går snabbt ” med svarsalternativ ja eller nej.
Om patienten svarar ja kommer direkt 5 följdfrågor:
# personalens bemötande
# väntetid
# information och förberedelser
# lyhördhet (lyssnade på mig)
# jag vet hur planen ser ut framöver

För varje fråga kan patienten med touchteknik direkt på skärmen gradera sitt svar från 1-4.
Siffra 1 och 2 är röda svar(ej nöjd); siffra 3 och 4 är gröna svar(nöjd). Svarsalternativet vet ej finns också på denna fråga.

Samtliga svar bearbetas av leverantörens avancerade statistikprogram som sedan återrapporterar med dagliga rapporter(=index).

Varje vecka får kliniken en sammanvägd rapport som speglar den gångna veckans resultat. I rapporten erhålls en sammanfattande siffra(=index) för nöjdhet under mätperioden. I veckorapporten analyseras svaren på följdfrågorna för att belysa vilka faktorer som gjort patienterna nöjda respektive ej nöjda med sitt besök. Till detta kopplas en handlingsplan(=förbättringsområde) som utgår från de faktorer som gjort att patienterna uttryckt att de inte varit nöjda.

I veckorapporten är även resultatet för varje veckodag redovisat, vilket ger möjlighet att analysera verksamheten mer i detalj avseende t.ex. index relation till bemanning eller andra faktorer som kan variera från dag till dag.

GR resultatet återkopplas regelbundet till medarbetarna och veckorapporterna anslås på plats så att de är lätta att se för alla.

Leverantörens hemsida: Greatrate.se