Om oss

Kungsholmens Hudklinik är en klinik för patienter med alla olika typer av hudbesvär. Kliniken startades i juni 2014, efter att ett avtal inom vårdval hud tecknats med Region Stockholm. Under 2018 hade kliniken totalt ~15 150 patientbesök, varav ~650 patienter opererades för hudtumör.

Kungsholmens Hudklinik ägs och drivs av läkare med målet att driva en patientsäker vård med hög kvalité. Vi har korta väntetider till nybesök och olika typer av behandling (t.ex. operation av hudtumörer).

På kliniken finns hudläkare som är erfarna specialister och dessutom ST-läkare, d.v.s. läkare som är under utbildning till hudspecialister.
Dessutom arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i nära samarbete med läkarna. Som administrativt stöd för den medicinska verksamheten finns sekreterare, telefonister och receptionister.

Avtalet med Region Stockholm ger oss möjlighet att ge kvalificerad hudsjukvård för invånare i Stockholms län. Även invånare i övriga Sverige har möjlighet att efterfråga remiss till vår klinik från sin ordinarie vårdgivare.

Alla patienter bedöms, utreds och behandlas i enlighet med nationella medicinska riktlinjer.
Våra medicinska profilområden är Acne, inflammatoriska hudsjukdomar (t.ex. psoriasis, eksem, urtikaria) och hudtumörer (t.ex. operation av misstänkt eller säkerställd hudcancer). Vi opererar dock inte godartade födelsemärken eller leverfläckar. Detta är estetisk kirurgi som inte ingår i vårt vårdvalsuppdrag.
Merparten av patienterna med hudtumör opereras på kliniken. I vissa fall behövs dock plastikkirurgisk kompetens för operation och i dessa fall ombesörjer vi remiss till plastikkirurg.

Våra läkare bedriver även forskning och utbildning och deltar i nationella och internationella vetenskapliga möten för att tillföra verksamheten ny kunskap.

Vi rapporterar våra medicinska resultat till Psoriasisregistret, Regionalt Cancercentrum, samt Nationella kvalitetsregistret för hudmelanom. Detta ger oss möjlighet att jämföra våra resultat med andra vårdgivare som bedriver hudsjukvård.

Vår klinik ligger på Kungsholmen, nära Stadshagens tunnelbanestation på Warfvinges väg 35B. Lokalerna är nyrenoverade, fräscha och handikappanpassade.